Sisällön alku

Kom med på en eStund i Gerby!

Invånare i stadsdelen Gerby får handledning i hur man använder e-böcker och tabletter.

E-hetkiGerby skola och Länsimetsän koulu har fått nya digitala undervisningsutrymmen, som skolorna kan använda dagtid och invånarna kvällstid.

En projektanställd, som ger handledning i hur man använder e-böcker och tabletter, är på plats kvällstid. Till förfogande finns sammanlagt 20 iPad-tabletter. Handledning ges på både svenska och finska.

Handledningen kvällstid för områdets invånare 14.9.2015-11.5.2016:

  • vid Länsimetsän koulu onsdagar kl. 17-19
  • vid Gerby skola tisdagar kl. 17-19

Obs! Ingen verksamhet på:

  • julpaus veckorna 51-1
  • sportlov vecka 9
  • påsklovsvecka 12
  • verksamheten slutar vecka 19 i maj

Skolorna är pilotskolor i projektet Digitala lärmiljöer. I projektet ordnas verksamhet för skolornas elever och lärare samt invånarna i Gerby.

Digitala lärmiljöer är ett gemensamt projekt för Vasa stadsbibliotek och Verket för fostran och utbildning. Målsättningen är att synliggöra bibliotekets utbud av e-material och samtidigt ge handledning i hur man använder tabletter. Projektet är en del av Vasa stads eForum, vars uppgift är att främja användningen av informations- och kommunikationsteknik som stöd i undervisningen.