Ändringsarbeten på gården framför Sundom meröppna bibliotek

Under juli månad görs ändringar som påverkar passage till och från Sundom meröppna bibliotek.

13.7.2020-7.8.2020 görs ändringar på gårdsplanen framför Sundom skola. Ändringarna utförs för att skapa en säkrare omgivning på området. Medan ändringsarbetet pågår dirigeras gångtrafik till Sundom meröppna bibliotek till höger om byggplatsen, via rampen till byggnadens huvudingång.

Tags:

Friday, July 10, 2020