Åbo Akademis enkät i huvudbibliotek

Isabel Nygård-Anturaniemis enkät kan besvaras i huvudbibliotekets aula under september-oktober. Nygård-Anturaniemi skriver sin pro gradu i Ingrida Grigaitytes forskningsgrupp vid Åbo Akademi. Ämnet för enkätundersökningen är Livet i Finland. Enkäten kan också besvaras på nätet.

Taggar:

den 31 augusti 2018