Anmälan till ettornas bibliotekskväll

Anmälan till ettornas bibliotekskväll

Vill du beställa ett bibliotekskort till ditt barn?

Fyll i informationen nedan om du vill beställa ett bibliotekskort till ditt barn.

Bibliotekskortets färg
Bibliotekets notiser

I vilken form vill du få ankomstmeddelanden och påminnelser från biblioteket?

Om vårdnadshavaren inte har ett bibliotekskort, behöver biblioteket ännu följande information: