Ansökan om bibliotekskort

Ansökan om bibliotekskort

Kortinnehavarens uppgifter

Språk
Kortets färg

Du kan hämta bibliotekskortet från det hembibliotek du valde inom en vecka. Ta med ett bildförsett identitetsbevis.

    Du kan hämta bibliotekskortet från det hembibliotek du valde inom en vecka. Ta med ett bildförsett identitetsbevis.

    Läs mera om bibliotekskortet här.