Ansökan om bibliotekskort för barn under 15 år

Ansökan om bibliotekskort för personer under 15 år

Kortinnehavarens uppgifter

Språk
Kortets färg

Vårdnadshavarens uppgifter

Förbindelse

Du kan hämta bibliotekskortet från det hembibliotek du valde inom en vecka. Vårdnadshavaren bör ta med ett bildförsett identitetsbevis.

    Ett eget bibliotekskort

    Om du har ett bibliotekskort får du låna böcker och annat material på biblioteket. Du får ett bibliotekskort vid Infodisken på första våningen i huvudbiblioteket, på alla våra filialbibliotek eller i bokbussen Rölli.

    Om du är under 15 år måste din vårdnadshavare ge sitt tillstånd. Fyll i blanketten Ansökan om bibliotekskort tillsammans med din vårdnadshavare (mamma eller pappa). Du kan också hämta blanketten på biblioteket. Fyll i blanketten omsorgsfullt och returnera den sedan till biblioteket.

    Då du fått ditt bibliotekskort kan du använda det genast. Ditt kort fungerar på alla bibliotek i Vasa.

    Om du redan har fyllt 15 år får du ett bibliotekskort genom att visa upp ett identitetsbevis med foto, ditt pass eller ett annat officiellt identitetskort.