Ansökan om tillträde till meröppet bibliotek

Ansökan om tillträde till meröppet bibliotek

Vasa stadsbibliotek ger alla sina låntagare, som är över 15 år, tillträde till de meröppna biblioteken. En vårdnadshavare kan med denna blankett ansöka om tillträde till meröppet bibliotek för en person under 15 år.

Kortinnehavarens uppgifter

Vårdnadshavarens uppgifter

Termer

    De meröppna biblioteken i Sundom och Lillkyro ger dig möjlighet att utnyttja biblioteket utöver de normala öppettiderna.

    Under den utökade öppettiden finns ingen personal på plats utan lokalen övervakas med tekniska hjälpmedel, bl.a. kameror. I de meröppna biblioteken kan du låna, återlämna, använda datorer, läsa tidningar eller arbeta och ha möten. I biblioteken finns trådlösa nätverk. Du hittar information om vilka tider biblioteken är bemannade och när det är självbetjäning på respektive biblioteks sidor.

    Under den utökade öppettiden öppnar du dörren med bibliotekskortet och din PIN-kod.