Användningsregler och prislistor

Vasa stadsbibliotek är öppet för alla. Alla som följer våra användningsregler får använda våra samlingar, tjänster och publika utrymmen. Du är i din tur skyldig att använda bibliotekets samlingar, apparater och lokaler på ett ansvarsfullt sätt.

Då du ansöker om ett bibliotekskort eller om du samtycker till att fungera som ansvarig person förbinder du dig att följa bibliotekets användningsregler och eventuella ändringar i dem.

Här hittar du våra användningsregler och andra anvisningar. Tilläggsinformation finns också under rubriken Att använda biblioteket.

Bibliotekets användningsregler 1.11.2019