Anvisningar till dem som deltar i biblioteks- och kulturtjänsters evenemang

Anvisningar till dem som deltar i biblioteks- och kulturtjänsters evenemang

  • Om du känner dig sjuk, stanna hemma. Kom även ihåg att snyta dig eller hosta på rätt sätt i armvecket eller en pappersnäsduk.
  • Antalet deltagare i evenemangen har begränsats.
  • Stolarna har placerats ut i evenemangslokalerna med säkerhetsavstånd. Du flyttar väl inte på stolarna. För varje deltagare har en egen sittplats reserverats.   
  • Vi rekommenderar att du använder ansiktsmask. Rekommendationen gäller alla kunder som är över 15 år.
  • Klädställningarna används inte. Ta med utekläderna till din sittplats.
  • Vi samlar in kontaktuppgifter av dem som deltar i evenemangen på grund av eventuell smittspårning. Vi sparar uppgifterna i 14 dygn och använder dem inte för något annat ändamål. Läs: dataskyddsbeskrivning - publikevenemang.

Innan evenemanget börjar

  • Kom till evenemangen i tid. Vi öppnar dörrarna till evenemangslokalen en halv timme innan evenemanget börjar.
  • Vänta lugnt på din tur att gå in i evenemangslokalen. Undvik att det uppstår trängsel vid dörren.

När evenemanget slutat

  • Vänta i lugn och ro på din tur att avlägsna dig. Beakta att det kan ta längre tid än vanligt att avlägsna sig från evenemanget, så vi ber om tålamod hos deltagarna.

Välkommen till biblioteks- och kulturtjänsters evenemang!

 

Tags:

Thursday, September 17, 2020