Arvot, toiminta-ajatus, visio ja strategia

Arvot

  1. Asiakaslähtöisyys: kirjasto vastaa monimuotoisesti asiakkaiden tiedon ja virkistyksen tarpeisiin elämän eri vaiheissa
  2. Luotettavuus: kirjasto takaa asiakkailleen tiedollisen ja sivistyksellisen tasa-arvon
  3. Yhteiskunnallinen vastuu: kirjasto on osa yhteiskunnan tukiverkkoa
  4. Osaaminen: kirjasto ylläpitää ja kehittää henkilöstönsä ammattitaitoa uusiutuvien vaatimusten mukaisesti

Toiminta-ajatus

  • Erkostoitunut kirjasto mahdollistaa pääsyn tiedon ja elämysten äärelle. Kirjasto ottaa toiminnassaan huomioon alueelliset tarpeet ja tukee kansalaisten sivistyksellisiä ja kielellisiä oikeuksia.

Visio

  • Kirjasto on vastustamaton sivistyksen ja elämysten keskus sekä kohtaamispaikka – näköalapaikka, jonne kaipaa takaisin.

Strategiat

  • Vaasan kaupunginkirjaston nykyhetken ja tulevaisuuden painopiste on asiakaskeskeisyydessä. Ammattitaitoisen henkilöstön ja onnistuneen aineistokokoelman avulla kirjaston monipuolisen palvelun mahdollistavat toimiva, käytännöllinen tietotekniikka, osuva viestintä ja hyvin hoidettu yhteistyö eri tahojen kanssa. Tarjoamalla tietoa, viihdettä ja kulttuuria kirjasto antaa kansalaisille tasa-arvoisen mahdollisuuden sivistyspääomansa vaalimiseen ja kasvattamiseen.