Asiakaskysely antoi kehittämisideoita kirjastolle

Viime vuoden loppupuolella tehtyyn asiakaskyselyyn vastanneet olivat erittäin tyytyväisiä kirjastojen henkilökunnalta saamaansa palveluun. Tyytyväisyyttä herätti myös se, että palvelu saadaan asiakkaan haluamalla kielellä. Kirjaston sijainti osoittautui erittäin tärkeäksi tekijäksi asiakkaille. Lisäksi kirjastosta tulee vastaajien mukaan löytyä kiinnostavaa aineistoa ja asiantuntevaa palvelua.

luistinrata
Kirjaston asiakaskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2016 perinteisenä paperikyselynä kirjaston toimipisteissä ja sähköisenä kyselynä internetissä. Kyselyyn vastasi 739 ihmistä. Vastaajista 77 % kertoi asioivansa kirjastossa vähintään kerran kuukaudessa, mikä on valtakunnallisestikin hyvä määrä.

Omatoimikirjasto sai kiitosta

Eniten kehitettävää löytyi verkkokirjastopalveluista ja niiden käytettävyydestä. Lisäksi aineiston sijoittelua ohjaavaa hienojakoista luokkanumerointia pidettiin hankalana. Vastaajat antoivatkin konkreettisia ehdotuksia asian parantamiseksi:

- Opastekartta, josta näkyy mitkä kirjanumerot löytyvät mistäkin. Esim 37.01-38 "yhteiskunta" ja kuva missä tämä sijaitsee.

Kirjaston palveluita piti melko tai erittäin hyvänä noin 90 % vastaajista. Suuria muutostarpeita ei tullut esille. Saaduista 350 kehittämisehdotuksesta valtaosa koski tilojen viihtyisyyttä ja meluisuutta erityisesti pääkirjastossa sekä aukioloaikoja, kokoelmien sisältöä ja sijoittelua.

Aukioloajan lisäystoiveisiin omatoimikirjastoa pidettiin hyvänä ratkaisuna:
 
- Omatoimikirjasto paras oivallus miesmuistiin. Investoinnin käyttöastetta saadaan nostettua tehokkaasti maksajien käyttöön. 

Huoli lähikirjastopalvelujen säilymisestä näkyi myös useissa kommenteissa:

- Sivukirjastojen olemassaolo on todella tärkeää alueen lapsille ja nuorille, myös aikuisille.

Lukutaidon ja lukemisharrastuksen rapautuminen huolettaa

Kirjastojen tapahtumatuotantoa koskevaan kysymysosioon tuli lähes 400 avointa vastausta, joissa selkeästi nousi esiin vastaajien huoli lasten ja nuorten eli tulevaisuuden kirjaston käyttäjien lukutaidon ja lukemisharrastuksen rapautumisesta. Kirjastojen merkitys nuorten lukijoiden innostamisessa kirjallisuuden äärelle esimerkiksi tapahtumatuotannon avulla korostui vastauksissa.

Kyselyn vastaukset otetaan huomioon kun kirjastojen toimintaa kehitetään. Osa voidaan toteuttaa nopeastikin, isompia investointeja vaativat pidemmän ajan kuluessa.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin neljä lahjakorttia, jotka on toimitettu voittajille.

Written by: VSA\virva.soikkeli Thursday, March 9, 2017