Att vara hemma och fru

En studie av kvinnligt liv i 1950-talets Finland.

Lena Marander-Eklund är docent i nordisk folkloristik vid Åbo Akademi. Hennes bok ”Att vara hemma och fru” är en studie av hemmafruars liv i 1950-talets Finland. Undersökningen bygger på intervjuer med kvinnor från svensktalande Finland.

1950-talet var den tid då Finland återuppbyggdes efter kriget. Många familjer hade små inkomster och det fanns egentligen ganska få hemmafruar. Trots det var hemmafrun idealet, hemmet och skötseln av barnen skulle vara kvinnans ansvar. Efter sitt giftermål förväntades många kvinnor att bli hemma – om inte genast så senast då barnen kom.

I intervjuerna framkommer det att många var väldigt unga då de gifte sig, man gick mer eller mindre direkt från barndomshemmet till livet som hustru och så småningom som mor.

Livet som hemmafru beskrivs av flera som arbetsamt. Hushållsarbetet var på den tiden mycket mer omständligt än det är nu. Det bästa med att få vara hemmafru, framhåller många, var att kunna disponera sin tid själv. Och förstås, att kunna få vara hemma med de egna barnen.

I bokens sista kapitel drar Marander-Eklund paralleller till den moderna hemmafrun – hemmafruns återkomst i en ny skepnad. Är det egentligen så mycket som har förändrats?

Att vara hemma och fru utgavs av Svenska litteratursällskapet i Finland 2014 och forskningen har skett inom ramen för ett större projekt finansierat av Finlands Akademi ”Happy Days? The everyday life and nostalgia of the extended 1950’s”.