Barn

Tips och evenemang för barn

Evenemang för barn och unga

Finland 100

Läs här veckans vink i SidospårSagostunder

  1. Höstens sagostunder

    När: Onsdag 22 november 10:15 - 10:45
    Plats: Illusia Huvudbiblioteket

    Sagostunder är främst riktade till barn under skolåldern och till deras föräldrar, mor- och farföräldrar samt vårdare. Sagostundens längd är ca 30 minuter.

Apparatön

Apparatön är ett lärospel som stöder målen för mediekunskap och informations- och kommunikationsteknologi i Grunderna för förskoleundervisningens läroplan. Spelet som är gjort med HTML5 publicerades på nätet i november 2015. Spelet kan spelas på finska, svenska och engelska. Kring spelet finns aktivitetsstunder som stöder spelets inlärningsmål.

Starta spelet!

Sidospår

I Sidospår hittar du presentationer av och tips om ungdomsböcker, bokhyllor med ungdomsböcker, bloggar och boktips på video.