Barn

Tips och evenemang för barn

Evenemang för barn och unga

 1. Sagostunder i biblioteken

  När: Onsdag 24 januari 10:15 - 10:45
  Plats: Flera platser

  Sagostunder är främst riktade till barn under skolåldern och till deras föräldrar, mor- och farföräldrar samt vårdare. Sagostundens längd är ca 30 minuter.

Finland 100

Läs här veckans vink i SidospårSagostunder

 1. Sagostunder i biblioteken

  När: Onsdag 24 januari 10:15 - 10:45
  Plats: Flera platser

  Sagostunder är främst riktade till barn under skolåldern och till deras föräldrar, mor- och farföräldrar samt vårdare. Sagostundens längd är ca 30 minuter.

Apparatön

Apparatön är ett lärospel som stöder målen för mediekunskap och informations- och kommunikationsteknologi i Grunderna för förskoleundervisningens läroplan. Spelet som är gjort med HTML5 publicerades på nätet i november 2015. Spelet kan spelas på finska, svenska och engelska. Kring spelet finns aktivitetsstunder som stöder spelets inlärningsmål.

Starta spelet!

Sidospår

I Sidospår hittar du presentationer av och tips om ungdomsböcker, bokhyllor med ungdomsböcker, bloggar och boktips på video.