Berätta vad du tycker om Finna.fi!

Har du sökt efter vårt material via Finna.fi eller har du annars använt Finna.fi? Finna.fi samlar in respons om användningen och önskemål om utvecklingen av söktjänsten genom en kort enkät. Påverka utvecklingen av Finna.fi och besvara enkäten senast 14.6.

Tags:

Tuesday, June 9, 2020