Biblioteket för barn och unga

Hitta ditt eget bibliotek!

TIPS PÅ E-BÖCKER FÖR BARN OCH UNGDOMAR

FLERA TIPS PÅ E-BÖCKER FÖR BARN OCH UNGDOMAR

På alla bibliotek finns det avdelningar och material speciellt för barn och unga. På biblioteket kan du låna och återlämna material, delta i evenemang, läsa, spela spel eller leka.

Biblioteket lånar ut böcker, filmer, konsolspel, brädspel, serier, tidningar, musik och noter. Allt sådant som du kan låna på biblioteket kallas biblioteksmaterial.

Här hittar du fakta om biblioteket, klicka på pilen så får du fram mera text. 

Ett eget bibliotekskort

Om du har ett bibliotekskort får du låna böcker och annat material på biblioteket. Du får ett bibliotekskort vid Infodisken på första våningen i huvudbiblioteket, på alla våra filialbibliotek eller i bokbussen Rölli.

Om du är under 15 år måste din vårdnadshavare ge sitt tillstånd. Du kan hämta blanketten på biblioteket. Fyll i blanketten omsorgsfullt och returnera den sedan till biblioteket.

Då du fått ditt bibliotekskort kan du använda det genast. Ditt kort fungerar på alla bibliotek i Vasa.

Om du redan har fyllt 15 år får du ett bibliotekskort genom att visa upp ett identitetsbevis med foto, ditt pass eller ett annat officiellt identitetskort.

Att använda biblioteket

På de flesta biblioteken finns det låneautomater. Tveka inte att fråga personalen om hjälp. Du kan också låna vid betjäningsdisken.

Om du vill använda låneautomaterna behöver du förutom ditt bibliotekskort en fyrsiffrig PIN-kod. PIN-koden får du av personalen på biblioteket. Du får själv välja vilken PIN-kod du vill ha. Det är bra att kunna koden utantill.

Allt material du lånar på biblioteket får en förfallodag. Förfallodagen är den dag då du senast måste föra tillbaka materialet till biblioteket. Lånetiden är oftast 4 veckor. Filmer, spel, tidningar och musikskivor har bara två veckors lånetid. Förfallodagen skrivs ut på kvittot som du får då du lånar.

Du kan förnya dina lån om du vill behålla materialet också efter förfallodagen. Du kan förnya dina lån vid betjäningsdisken i biblioteket, genom att ringa till biblioteket eller i vårt webbibliotek på nätet. Om någon annan har reserverat materialet kan du inte förnya det.

Ibland kanske du inte hittar det material du söker i biblioteket eftersom någon annan har lånat det. Då kan du reservera materialet. Det kan du göra då du besöker biblioteket eller i vårt webbibliotek på nätet. Du kan också reservera sådant material som står i hyllan på biblioteket.

Du får själv välja varifrån du vill hämta din reservation. Du får ett meddelande (e-post, textmeddelande eller brev) då din reservation väntar på dig i biblioteket. I meddelandet står det hur lång tid du har på dig att hämta din reservation. Det kostar ingenting att reservera.

Du kan återlämna dina lån till vilket bibliotek som helst i Vasa. I huvudbiblioteket återlämnas lånen via återlämningsautomaten på första våningen.

 

Hur hittar jag det jag söker?

Böckerna och allt det andra materialet är inte placerat huller om buller i biblioteket utan allt har sin egen plats. Det finns olika hyllor för faktaböckerna, skönlitteraturen och allt det andra materialet. Material som passar för olika åldersgrupper har också sina egna platser.

Faktaböckerna innehåller information om olika ämnen. Faktaböckerna är inte påhittade berättelser. Alla faktaböcker om ett speciellt ämne finns i samma hylla, t.ex. alla dinosaurieböcker på olika språk finns i samma hylla.

Skönlitteraturen är påhittade berättelser. Hit hör bilderböckerna, sagorna, romanerna, serierna, dikterna och skådespelen. Skönlitteraturen är grupperad enligt språk. De finska böckerna finns på ett ställe, de svenska på att annat och de engelska på ett tredje.

Huvudbibliotekets barnavdelning

Huvudbibliotekets barnavdelning finns på första våningen.

Om du kommer in genom huvudingången (Biblioteksgatan) kan du undvika trapporna genom att gå till vänster genom avdelningen Nyhetsområdet och tidskrifter och sedan genom caféet eller genom att gå till höger och använda personlyften bredvid Medborgarinfon.

Skötrummet/handikapptoaletten finns invid huvudingången till vänster.

Om du kommer in från Rådhusgatans sida skall du gå rakt fram genom caféet och vända till vänster till barnavdelningen.

Du känner igen barnavdelningen på de gula hyllorna.

På barnavdelningen finns bilderböcker (svenska, finska, engelska), sagor, barnböcker, lättlästa böcker och dikter.

Följande teman har egna bilderbokskärror:

Fordon och trafik

Skolan (alfabetet, siffror, färger, att börja i daghem/skolan)

Familj och vardag

Hälsa

Det finns bilderböcker också i Föräldrahyllan.

Böckerna är märkta med den här symbolen:

I föräldrahyllan finns böcker om svåra ämnen. Vi rekommenderar att en vuxen person läser dessa tillsammans med barnet.

I hyllan finns det också nyttig litteratur för föräldrar och andra vuxna som jobbar med barn.

Alla faktaböcker finns på ungdomsavdelningen. Många faktaböcker passar också utmärkt för barn.

I barnavdelningens musikhörna finns cd-skivor, sångböcker och noter för barn. Där finns också DVD-skivor, ljudböcker och paket som består av bok och cd-skiva.

 

Huvudbibliotekets ungdomsavdelning

På ungdomsavdelningen är hyllorna röda. Barn- och ungdomsavdelningens betjäningsdisk hittar du på ungdomsavdelningen. På ungdomsavdelningen finns ungdomsböckerna, serierna, vitsböckerna och faktaböckerna. Där finns barn- och ungdomsböcker på främmande språk (andra språk än svenska, finska och engelska), DVD-skivor för ungdomar och unga vuxna, ljudböcker för ungdomar och konsolspelen.

Det finns konsolspel för följande spelkonsoler: PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox, Xbox Kinect, Xbox One, Nintendo Wii, Nintendo WiiU, Nintendo DS och 3DS.

Spökböckerna, idrottsböckerna (romaner om idrott) och hästböckerna har egna hyllor på ungdomsavdelningen. I hyllan med hästböcker finns också faktaböckerna om hästar och ridning.

Runt trapporna finns romaner för unga vuxna på svenska och finska, fantasy, scifi och mangaserier.

På ungdomsavdelningen finns det 4 datorer och en dator för sökning i webbiblioteket.

 

Filialbiblioteken och bokbussen Rölli

Till Vasa stadsbibliotek hör förutom huvudbiblioteket också sju filialbibliotek och bokbussen Rölli. Filialbiblioteken är utspridda runt omkring i staden för att stadsborna skall ha så nära som möjligt till biblioteket. Här kan du kolla vilket bibliotek som finns närmast ditt hem.

På filialbiblioteken och i bokbussen finns det mycket material för barn och unga. Samma regler gäller i alla bibliotek och du kan låna överallt med samma bibliotekskort och PIN-kod. Du kan återlämna dina lån till vilket bibliotek som helst i Vasa. Du kan reservera material från ett bibliotek som finns långt borta till det som finns närmast dig.

Många filialbibliotek är placerade i skolor eller nära en skola. Det gör det lätt för dig att besöka biblioteket utan dina föräldrar t.ex. då skoldagen är slut.

Alla filialbibliotek ordnar många evenemang för barn, t.ex. sagostunder och pysselstunder. Du hittar information om evenemangen på bibliotekets webbsida och på Facebook.

Du kan också själv ordna eget program eller en konstutställning på ett filialbibliotek.

Bokbussen Rölli kör till hållplatser runt omkring i Vasa enligt sin tidtabell. Klicka på länken för att kolla vilken av Röllis hållplatser som är närmast dig och vilken tid och dag Rölli stannar där.

Aktuellt för barn och unga

Evenemang för barn och unga

Vad kan jag göra på biblioteket?

Bibliotekets tjänster för grupper

Praoplats vid biblioteket?

Inspiration för barn och unga

Lulu bor i biblioteket

Följ Lulugram bibliotekets barn- och ungdomstjänsters Instagram-konto.