Vasa stadsbibliotek går över till vintertid 31.8.2020

Öppettiderna är i huvudsak samma som tidigare. De meröppna bibliotekens öppethållningstider förlängs på veckosluten och från Merikart bibliotek kan man tillsvidare endast hämta reserverat material och bokkassar.

Bokbussen Röllis tidtabell får några justeringar. Kolla på Röllis hemsida eller fråga i biblioteken.

Välkommen till biblioteket!

Tags:

Thursday, August 27, 2020