Bibliotekets prislista

Bibliotekets avgifter och taxor (inkl. moms) 1.1.2018

Försenings- och påminnelseavgifter

 • 0,35 € / lån / vardag (mån-fre). Avgiften gäller inte material för barn och unga.
 • påminnelsebrev 1,60 €
 • påminnelse per SMS 0,50 €
 • påminnelse per e-post 0,00 €
 • högsta förseningsavgift / lån 8,00 €
 • skuldsaldots högsta belopp innan lånerätten indras 10,00 €

 

Reservationsavgift

 • Reservationer är avgiftsfria. Om du inte hämtar eller annullerar din reservation före sista hämtdagen, debiteras 2 euro. Avgiften gäller inte material för barn och unga.

Kopior, utskrifter och inskannade sidor

 • Pappersutskrift A4: 0,40 € / sida
 • Klistermärke för kopiering (engångsavgift) 1,00 €
 • Kopia, svartvit A4 eller A3: 0,40 €
 • Färgkopia A4 eller A3: 1,00 € (endast i huvudbiblioteket)
 • Inskannad sida 0,00 € (i huvudbiblioteket och Brändö bibliotek)
 • Transparang, svartvit 1,30 €
 • Transparang, färg 1,80 €
 • Kopia från mikrofilm eller mikrokort 0,40 €

Andra taxor

 • Nytt lånekort: vuxna 5,10 € / barn (under 18 år) 2,50€
 • Fjärrlån 2,00 € + ev. avgift som det långivande biblioteket uppbär
 • Regionlån, transportavgift 2,00 €
 • Plastkasse 0,20 €
 • Tygkasse 5,00 €
 • Avskrivet material, min. 0,50 € / ex.
 • Fodral, noter 1,60 €
 • Fodral, cd/dvd, c-kassett 2,10 €
 • Fodral, av-material A5 6,10 €
 • Fodral, av-material A4 7,10 €
 • Fodral, ljudbok 7,10 €
 • Försvunnet material: ersättningspriset bestäms fall för fall