Bibliotekets reservationsavgifter slopades

Reservering av biblioteksmaterial kostar inte längre någonting!

Reservationsavgiften för Vasa stadsbiblioteks eget material slopades vid årsskiftet i och med en ny bibliotekslag.

Den nya nationella bibliotekslagen förutsätter att användning, utlåning och reservering av bibliotekets eget material ska vara avgiftsfria för kunderna. Tidigare var reservationsavgiften på Vasa stadsbibliotek en euro per reservering.

- Slopandet av reservationsavgifterna ligger i linje med bibliotekets strategi: vi vill stöda läsandet och tillgången till allt material på biblioteket, berättar kultur- och biblioteksdirektör Marita Ahola.

Avgift för reservationer som inte avhämtas

Då reservationsavgifterna har slopats, införs på biblioteket en avgift för reservationer som inte avhämtas.  Avgiften är två euro per reservation som inte avhämtas.

- Med det här vill man bland annat hålla nere onödiga reservationer. Om boken ligger en vecka på reservationshyllan utan att bli avhämtad, så är den inte tillgänglig för någon, beskriver Ahola.

Reservationer som hänför sig till barn- och ungdomsmaterial som inte avhämtas är avgiftsfria.

Enligt Ahola gagnar slopandet av reservationsavgiften speciellt de mindre biblioteksenheternas kunder.

- Vi har verksamhetsenheter, där det inte på stället finns tillgång till allt material. Till exempel på Träffpunkt Huudi i Roparnäs finns bara barn- och ungdomsmaterial att låna på stället, men nu kan vuxna kunder avgiftsfritt beställa det material som de vill från andra ställen till Huudi, berättar Ahola. 

Tags:

Wednesday, September 13, 2017