Biblioteksarbetet är mångsidig

Undersökningen bland biblioteksanställda visar, att interaktionsfärdigheter, organiserings- och problemlösningsförmåga samt it-kunskaper är viktig del av arbetet. Biblioteksbranschens yrkesfolk värdesätter arbetets sociala karaktär och mångsidighet samt möjligheten att stå till tjänst. Biblioteket är en jämställd platsen: det är öppet och tillgängligt för alla.

Läs mer av biblioteksarbete:

https://www.vaasa.fi/sv/nyheter/det-basta-ar-nar-manniskorna-glads-over-bockerna-och-laser-dem

I biblioteksbranschen i Finland arbetar ca 5 000 personer, varav 30% medverkade i undersökningen.

Tags:

Thursday, July 11, 2019