Biblioteksenheterna

Vasa stadsbibliotek består av flera enheter, som betjänar dig på olika sätt.

Huvudbiblioteket finns i stadens centrum. I huvudbiblioteket ordnas ofta olika typer av evenemang och utställningar och det är ett populärt ställe att titta in på. I huvudbiblioteket finns ett café.

Filialerna är placerade runt omkring i staden.

De meröppna biblioteken ger dig möjlighet att utnyttja biblioteket utöver de normala öppettiderna.

Under den utökade öppettiden finns ingen personal på plats utan lokalen övervakas med tekniska hjälpmedel, bl.a. kameror. I de meröppna biblioteken kan du låna, återlämna, använda datorer, läsa tidningar eller arbeta och ha möten. I biblioteken finns trådlösa nätverk. Du hittar information om vilka tider biblioteken är bemannade och när det är självbetjäning på respektive biblioteks sidor.

Under den utökade öppettiden öppnar du dörren med bibliotekskortet och din PIN-kod.

I Träffpunkt Huudi i Roparnäs samsas biblioteksverksamhet med ungdomsservice.

Bokbussen Rölli kör runt omkring i Vasa och tar bibliotekets service nära dig.

Patientbiblioteken betjänar dig när du är sjuk.

Boken kommer-verksamheten betjänar kunder som inte kan besöka biblioteket p.g.a. hög ålder eller sjukdom.

Kontaktuppgifter

Postadress:

Vasa stadsbibliotek

PB 235

65101 Vasa

Bibliotekspersonalens e-postadresser har formen förnamn.efternamn@vaasa.fi

Kultur- och biblioteksdirektör Marita Ahola, tfn 06-325 3520

Kulturchef Sanna Bondas, tfn 040-139 4048, kultur- och samfundsservice

Servicechef Marja Mikola, tfn 06-325 3521, regional och intern service

Servicechef Anna Pakka, tfn 06-325 3528, närservice

 

Inköp och katalogisering, kirjasto.hankinta@vaasa.fi

Fjärrlåneservice för bibliotekskunder och bibliotek, tfn 06-325 3540, kaukopalvelu@vaasa.fi

Bibliotekets administration, tfn 06-325 3526, kirjasto.hallinto@vaasa.fi

Huvudbibliotekets Info, tfn 06-325 3533, kirjasto.info@vaasa.fi

Informatören, kirjasto.tiedotus@vaasa.fi

Ämbetsverksmästare, tfn 06-325 3570, virastomestarit@vaasa.fi