Bokbussen Röllis tidtabell och ruttinformation nu som kartapplikation

I fortsättningen kan man kontrollera bokbussen Röllis tidtabell och ruttinformation med hjälp av en lättanvänd kartapplikation.

Appens karta visar bokbussens hållplatser och klockslag för varje dag. Genom att klicka på en hållplats på kartan får man fram en mer detaljerad information om hållplatsen.

Fotografier av hållplatserna kommer under hösten för varje adress.

Kartapplikationen har producerats av Vasa lägesdataservice.

Tags:

Monday, August 31, 2020