Boken kommer

Bibliotekets Boken kommer -service är avsedd för de Vasabor, som inte själva kan ta sig till biblioteket eller bokbussen p.g.a. hög ålder, rörelsehinder eller sjukdom. Till kundens förfogande står hela Vasa stadsbiblioteks samlingar. Bibliotekets Boken kommer -service är kostnadsfri för kunden.

Boken kommer –kunden får det önskade biblioteksmaterialet till sitt hem på onsdagar en gång per månad förutom i juli månad.

Efter den första kontakten, intervjuas den blivande kunden och vi avgör om kunden har rättighet att bli Boken kommer-kund. Därefter görs ett Boken kommer -kontrakt och en kundprofil.

Ta kontakt med biblioteksfunktionär Eija Aromaa, tfn 040-565 3544 eller 06-325 3543, eija.aromaa@vaasa.fi

eller be oss kontakta dig.

Kontakta mig om Boken kommer