BUU-klubbens julkalender kan hämtas från huvudbiblioteket

BUU-klubbens julkalender kan hämtas från biblioteket. Kalendrarna börjar delas ut 6.11.2019. Du kan hämta en kalender från huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning.  

Mera information

Tags:

Thursday, November 7, 2019