Chefen på tur med Rölli

"Som kultur- och biblioteksdirektör har jag många roliga uppgifter. En av de roligaste var att ett par timmar en vintrig onsdagsmorgon följa med bokbussen Rölli för att bekanta mig med bokbussverksamheten."

Marita Ahola
"Personalen har lyckats få in ett verkligt brett urval böcker, skivor och filmer i bussens begränsade utrymme. Fast det fanns böcker överallt rådde det inget kaos och personalen visste precis var de skulle leta efter specifika böcker.

Bokbussens personal känner också sina besökare väl och kan konsten att ta med rätt böcker till olika hållplatser. Om en besökare önskar något som inte råkar finnas i bussen eller om verket är utlånat kan man reservera det och hämta det då det blir ledigt.

I bokbussen ryms det ca 3500-4000 exemplar (böcker, tidskrifter, skivor, filmer). Resten av bokbussens samling finns i huvudbiblioteket.

Under mitt besök i bussen körde vi till skolor och daghem. Där väntade redan entusiastiska små besökare på gården när vi kom. Jag förundrar mig inte längre över bokbussens stora utlåningssiffror efter att jag sett de högar av böcker som återlämnades och lånades. Under ett par timmar ca 250 stycken. Röllis totala utlåning på årsbasis ligger runt 100 000 lån.

Kirjastoauto
Medan vi körde mellan hållplatserna fick jag höra en kort historik över bokbussverksamheten i Vasa. Den fyller 50 år 2017. Samtidigt drömde vi om en ”Lill-Rölli”, en bokbuss som skulle vara specialgjord för barnens behov.

Marita Ahola, kultur- och biblioteksdirektör

Written by: Bibliotek Wednesday, December 9, 2015