Demolomakesv

Kirjastokorttilomake aikuiset

Ansökan om bibliotekskort

Kortinnehavarens uppgifter

Språk
Kortets färg

Du kan hämta bibliotekskortet från det hembibliotek du valde inom en vecka. Ta med ett bildförsett identitetsbevis.

  Kirjastokorttilomake alle 15v

  Ansökan om bibliotekskort för personer under 15 år

  Kortinnehavarens uppgifter

  Språk
  Kortets färg

  Vårdnadshavarens uppgifter

  Förbindelse

  Du kan hämta bibliotekskortet från det hembibliotek du valde inom en vecka. Vårdnadshavaren bör ta med ett bildförsett identitetsbevis.

   Omatoimikirjaston käyttöoikeus

   Ansökan om tillträde till meröppet bibliotek

   Vasa stadsbibliotek ger alla sina låntagare, som är över 15 år, tillträde till de meröppna biblioteken. En vårdnadshavare kan med denna blankett ansöka om tillträde till meröppet bibliotek för en person under 15 år.

   Kortinnehavarens uppgifter

   Vårdnadshavarens uppgifter

   Termer

    Otsikko

    Viittaus käyttösääntöihin ja muut lisätiedot ja ohjeet?