Det finns inga britter

Klyftorna i dagens Storbritannien är djupa, det finns ett Storbritannien för de rika och ett för de fattiga. Ett för vita pensionärer, ett för invandrare, ett för arbetslösa och ett för muslimer. Och hur är det med identiteten, kallar man sig britt idag eller är man walesare, engelsman, liverpudlian eller londonbo?

Författaren har bott fyra år i London och den bild hon hade av Storbritannien innan flytten har under dessa år förändrats. Ett land och ett folk är så mycket mera än de stereotyper man som utomstående betraktare har tillägnat sig. Finns alls den brittiskhet som hon föreställde sig innan flytten? I sin jakt på den brittiska själen gör hon små resor runt om i England och Skottland. Hon skriver om sina möten med människor från olika städer och delar av landet och blandar dessa berättelser med beskrivningar av fenomen som vi som utomstående förknippar England och britterna med, t.ex. pubar, fotboll, cricket, Eton och te.
Charlotta Buxton är uppvuxen i Jakobstad och arbetar som journalist.