Det goda livet

Temat för Mentalvårdsveckan 18. – 24.11.2013 är ” Det goda livet”.

Arbetslöshet, sjukdomar och många andra saker påverkar vår livskvalitet. Centralförbundet för Mental Hälsa är en intresse- och serviceorganisation för patienter inom mentalhälsovården samt deras närstående. Organisationen vill stöda patienternas möjligheter att leva med sjukdomen och öka sin beredskap för att komma framåt i livet samt öka accepterandet av psykiska sjukdomar.

Under veckan arrangerar Centralförbundet för Mental Hälsa olika evenemang i Vasa. Mera information om organisationens verksamhet och veckans evenemang finns på adresserna: http://www.mtkl.fi/pa_svenska/ och http://www.mtkl.fi/mielenterveysviikko/tapahtumat-2013/

 1. Ur depression i balans

  Subtitle: ett gott liv vid äldre år
  By: Kivelä, Sirkka-Liisa
  Language:
  Swedish
  Published: 2011
  Classification: 59.563
  Available as: Book
 2. Näring och mental hälsa

  Subtitle: en bok om kosttillskottens underbara möjligheter
  By: Tolonen, Matti
  Language:
  Swedish
  Published: 2008
  Classification: 59.563
  Available as: Book
 3. Vad hjälper

  Subtitle: vägar till återhämtning från svåra psykiska problem
  By: Topor, Alain
  Language:
  Swedish
  Published: 2004
  Classification: 59.563
  Available as: Book
 4. Moderslycka

  Subtitle: vart tog glädjen vägen? : en mammas berättelse om depression efter förlossningen
  By: Askén, Helena
  Language:
  Swedish
  Published: 2012
  Classification: 59.563
  Available as: Book
 5. Jag vet inte var psykoser kommer ifrån

  Subtitle: om att insjukna i och leva med en psykossjukdom
  By: Karlsson Ambrose, Pebbles
  Language:
  Swedish
  Published: 2012
  Classification: 59.561
  Available as: Book
 6. KBT

  Subtitle: en självhjälpsbok
  By: Burns, David
  Language:
  Swedish
  Published: 2008
  Classification: 59.56
  Available as: Book

Tags:

Written by: Bibliotek Monday, November 18, 2013