Det kan vara halt framför huvudbiblioteket

De gamla lindarna framför huvudbiblioteket producerar under sensommaren klibbig honungsdagg, som gör stenläggningen hal. Stenläggningen rengörs regelbundet, men var ändå uppmärksam på halkan då du besöker huvudbiblioteket.

Tags:

Wednesday, August 14, 2019