Det lokalt viktiga Variska bibliotek fyller 30 år

I höst blir det 30 år sedan Variska bibliotek i Gamla Vasa öppnades. Biblioteket har blivit en viktig plats och serviceform för invånarna i området.

Biblioteket som fungerar i anslutning till Variskan koulu är en bekant och viktig plats för områdets invånare.

–Biblioteket är i flitig användning och evenemangen lockar intresserade. Bibliotekets roll blir ännu viktigare då annan service i området flyttas till centrum, säger servicechef Anna Pakka från Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster.

I Vasa finns förutom Variska bibliotek sex andra närbibliotek på olika håll i staden, ett stadsbibliotek i centrum, en ambulerande bokbuss samt sjukhusbibliotek.

Skolans elever har också glädje av biblioteket

Verksamheten vid Variskan koulu och i biblioteket inleddes i nya utrymmen hösten 1990.

Biblioteket togs i användning 17.9.1990 och det användes genast flitigt av eleverna. Eleverna kom redan på morgonen till biblioteket och gjorde sina grupparbeten där och i biblioteket fanns kunddatorer för att underlätta utlåningen.

Beslutet om byggande av ett högstadium i Gamla Vasa och ett sidobibliotek i anslutning till skolan fattades i stadsfullmäktige år 1984. Före det hade biblioteksnämnden redan år 1966 i sin långsiktsplan framfört att en ny offentlig byggnad behövs i området Gamla Vasa–Aspnäs som växer hela tiden.

Vasa stads arkitektavdelning har planerat byggnaden. I projektet deltog stadsarkitekt Asko Halme, byggnadsarkitekt Leena Laakso och byggmästare Arne Back.

 

Tags:

Wednesday, September 16, 2020