Digitaliseringsapparaten för VHS-kassetter ur bruk för gott

Vår digitaliseringsapparat har gått sönder och det är inte möjligt att reparera den. Vi kan därför inte erbjuda denna tjänst längre. Motsvarande apparater finns inte att tillgå mera och en nyare apparat inklusive program skulle bli för dyr och invecklad för biblioteksbruk.

Tags:

Friday, August 23, 2019