E-resurser

Böcker och ljudböcker

Biblio

Du hittar e-böcker och e-ljudböcker från och med 1.10.2020 i Biblio. Tidigare hette tjänsten Elib. Tjänsten erbjuder e-böcker och ljudböcker på svenska, engelska och finska men den innehåller även titlar på bland annat arabiska, tyska, ryska.

Ellibs

Via Ellibs kan du låna e-böcker på finska, svenska och engelska.

Ellibs e-bibliotek har köpt webbspråkkurser producerade av Lingonet på engelska, svenska och tyska. Kursernas stödspråk är finska eller engelska. Studierna bygger på inlärning genom lyssning och kurserna innehåller också interaktiva uppgifter.

Vasaensis

E-biblioteket Vasaensis presenterar äldre litteratur och småtryck från Vasaregionen.

Celia

Celiabibliotekets e-ljudböcker är avsedda för dig som p.g.a. funktionsnedsättning, sjukdom eller därmed jämförbar orsak har svårt att läsa.

Filmer

Viddla

Du kan använda Viddla, strömningstjänsten för filmer, med bibliotekskortet och PIN-koden. Du kan låna högst tre filmer per månad i Viddla.

Instruktioner för Viddla

Tidningar

ePress

I ePress-tjänsten kan bibliotekets kunder läsa 220 inhemska tidningar. Av landskapets tidningar finner man bl.a. Vasabladet och Ilkka-Pohjalainen.

Du kan använda tjänsten på bibliotekets kunddatorer och din egen mobilutrustning i bibliotekets trådlösa nätverk.

Begränsat antal samtidiga användare.  Om du inte kan läsa den tidning du vill, vänta en stund och försök på nytt.

PressReader

Denna tidnings- och tidskriftstjänst erbjuder dig läsning från över 100 länder på många olika språk.

Denna tidnings- och tidskriftstjänsten kan du använda på bibliotekets kunddatorer, din egna mobilutrustning i bibliotekets trådlösa nätverk samt på distans utanför biblioteket.

Om du använder tjänsten utanför biblioteket skall du logga in i webbiblioteket och klicka länken PressReader, eMagz Remote och RedFox utanför biblioteket.

Begränsat antal samtidiga användare.  Om du inte kan läsa den tidning du vill, vänta en stund och försök på nytt.

eMagz Remote

Det finns 11 tidningar i eMagz, alla är på finska: Antiikki ja taide, Et-lehti, Demi, Ihana, Kamera-lehti, Kippari, Me Naiset, Suomen Kuvalehti, Tekniikan Maailma, Tuulilasi, Unelmien Talo & Koti.

Begränsat antal samtidiga användare.  Om du inte kan läsa den tidning du vill, vänta en stund och försök på nytt.

Om du använder tjänsten utanför biblioteket skall du logga in i webbiblioteket och klicka länken PressReader, eMagz Remote och RedFox utanför biblioteket.

Ordböcker

RedFox

RedFox Innehåller över 40 språk och erbjuder dig även språkundervisning.

Om du använder tjänsten utanför biblioteket skall du logga in i webbiblioteket och klicka länken PressReader, eMagz Remote och RedFox utanför biblioteket.

Musik

Naxos Music Library

Utbudet består av klassisk musik samt folkmusik och äldre blues och jazz.

Naxos Music Library Jazz

Tjänsten erbjuder dig tusentals skivor med jazz från olika tidsperioder.