E-resurser

Böcker och ljudböcker

Elib

Tjänsten erbjuder dig huvudsakligen svenskspråkiga e-böcker. I urvalet finns också litteratur på andra språk, så som engelska, finska och arabiska.

Ellibs

Via Ellibs kan du låna e-böcker på finska, svenska och engelska.

Ellibs e-bibliotek har köpt webbspråkkurser producerade av Lingonet på engelska, svenska och tyska. Kursernas stödspråk är finska eller engelska. Studierna bygger på inlärning genom lyssning och kurserna innehåller också interaktiva uppgifter.

Vasaensis

E-biblioteket Vasaensis presenterar äldre litteratur och småtryck från Vasaregionen.

Celia

Celiabibliotekets e-ljudböcker är avsedda för dig som p.g.a. funktionsnedsättning, sjukdom eller därmed jämförbar orsak har svårt att läsa.

Filmer

Viddla

Du kan använda Viddla, strömningstjänsten för filmer, med bibliotekskortet och PIN-koden. Du kan låna högst tre filmer per månad i Viddla.

Instruktioner för Viddla

Tidningar

ePress

I ePress-tjänsten kan bibliotekets kunder läsa 220 inhemska tidningar. Av landskapets tidningar finner man bl.a. Vasabladet och Pohjalainen.

PressReader

Denna tidnings- och tidskriftstjänst erbjuder dig läsning från över 100 länder på många olika språk.

 

Ordböcker

RedFox

RedFox Innehåller över 40 språk och erbjuder dig även språkundervisning.

Musik

Naxos Music Library

Utbudet består av klassisk musik samt folkmusik och äldre blues och jazz.

Naxos Music Library Jazz

Tjänsten erbjuder dig tusentals skivor med jazz från olika tidsperioder.