Ekovuosi Manhattanilla

Vuoden mittainen ekokokeilu

Uudenlaista näkökulmaa ympäristönsuojeluun esittelee amerikkalainen Colin Beavan kirjassaan Ekovuosi Manhattanilla. Aivan kuten suomalais-englantilainen elokuvaohjaaja John Webster, joka päätti perheensä kanssa elää vuoden ilman öljyä ja öljyperäisiä tuotteita, Colin Beavankin ryhtyy perheineen vuoden mittaiseen ekokokeiluun hiilijalanjälkensä pienentämiseksi.

Beavan haluaa tietää, miten yksi ihminen voi valinnoillaan ja kulutustottumustensa muutoksilla hillitä ilmastonmuutosta. Tavoitteena on elää vuosi aiheuttamatta lainkaan ympäristöpäästöjä. Perhe yrittää välttää mm. jätteiden ja hiilidioksidipäästöjen tuottamista, myrkkyjen kaatamista veteen ja turhien sähkölaitteiden käyttöä.

Colin Beavan ei ole mikään ympäristöasiantuntija vaan aloittaa hankkeensa toteuttamisen aivan alusta, tavallisen pienen ihmisen tasolta. Hän saa nopeasti huomata, että mitään valmista polkua ei ole olemassa, eikä kenelläkään ole oikeita vastauksia siihen, mikä tuote tai toimintatapa on ympäristön kannalta parempi kuin toinen. Herää kysymys pitäisikö toisenlaisen kuluttamisen sijaan yksinkertaisesti kuluttaa vähemmän.

Elämä New Yorkissa ilman autoa, julkista liikennettä, pakattuja tuotteita, pesuaineita, ilmastointia ja televisiota on haastavaa mutta opettavaista. Kun vuosi on kulunut, Beavan arvioi, että hänen kokeilunsa suurin vaikutus ei ollut hiilijalanjäljen pieneminen sinänsä vaan se, miten kokeilu vaikutti muihin ihmisiin.

Muuttamalla itseään ja kulutustottumuksiaan Beavan sai aikaan muutosta myös muissa ihmisissä. Tämä on hänen mielestään tulevaisuuden tapa ympäristön pelastamiseksi: jokainen voi muuttaa omia valintojaan ja samalla vaikuttaa myös muiden ihmisten valintojen muuttumiseen.