eVasaensis

Ebiblioteket Vasaensis presenterar äldre litteratur och småtryck från Vasaregionen.

Vasa stadsbiblioteks digitaliserade material hittas i den nationella servicen digi.kirjastot.fi. Ur Vasaensis hembygdssamling har digitaliserats bl.a. småtryck, postkort, Londicer-tryckeriets tryck samt Eino Leinos brev som hittats i bibliotekets lager.

Du kan söka material med sökord eller namn, t.ex. Strandgatan ger som resultat företag på Strandgatan och fotografier. Till sökningen kan även komma material från andra bibliotek om de har samma sökord.

Den nationella digitala servicen är finskspråkig men bibliotekets material har även sökord på svenska. Av materialet är i synnerhet företagens historiker redan i sig tvåspråkiga.