Förändringar vid årsskiftet

En del av bibliotekets avgifter stiger fr.o.m. 1.1 2020. Den uppdaterade prislistan finns på bibliotekets webbsidor.

Det sker några förändringar i bokbussen Röllis rutt till skolor och daghem på förmiddagarna. Bokbussen Röllis nya tidtabell finns på Röllis webbsidor.

Lösenorden för bibliotekets trådlösa nätverk byts inte längre varje dag utan är i kraft en månad åt gången.

Gott nytt år!

Tags:

Thursday, January 2, 2020