För daghem och familjedagvårdare

Biblioteksbesök, sagostunder, handledning för förskolegrupper

Meddelande 29.10.2020:

Nu kan grupper från småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen åter besöka biblioteket! Så hjärtligt välkomna till biblioteket!

På samma sätt som i början av hösten önskar vi att ni meddelar i förväg om ni är på väg. På så sätt kan vi se till att RFV:s rekommendationer följs och undviker att flera grupper kommer samtidigt.

Kom ihåg att biblioteken tar emot gruppbesök även utanför öppettiderna.

Som vanligt samlar vi även materialpaket till grupperna enligt önskemål. Hör gärna av er i god tid så hinner vi plocka ihop det önskade materialet.

Ta gärna kontakt!

För daghem och familjedagvård

Grupper från daghemmen och familjedagvården är alltid välkomna till biblioteket. Det lönar sig att boka en tid för besöket på förhand om du vill ha handledning under besöket eller besöka biblioteket utanför normal öppettid. I mån av möjlighet kan biblioteksbesöket också omfatta en sagostund. Daghem och familjedagvårdare kan reservera en tid för regelbundna besök i huvudbiblioteket eller något filialbibliotek, en gång i veckan eller mera sällan. I biblioteket ordnas många olika evenemang och ledda tillställningar. Till dessa är också daghems- och familjedagvårdsgrupper välkomna. Vi meddelar om evenemangen på bibliotekets webbsidor. I mån av möjlighet informerar vi om dessa också direkt till daghemmen och familjedagvårdarna.

Om du vill komma till biblioteket med din barngrupp, ta kontakt med huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning  tfn 06 325 3545  eller ditt eget filialbibliotek.

För förskolebarn

Biblioteket erbjuder bibliotekshandledning för alla förskolebarn. Via berättelser blir barnet bekant med biblioteket och dess tjänster. Stora bilder stöder berättelserna, som är skrivna och illustrerade av fackmän. Handledningen för förskolebarn kan ordnas vid stadsbibliotekets alla verksamhetsställen, eller så kan bibliotekets personal besöka er förskola.

För förskolornas bibliotekshandledning ansvarar huvudsakligen bibliotekspedagogerna Leena Seppänen (finskspråkiga grupper) och Anna-Maija Koskimies (svenskspråkiga grupper). Då du vill boka tid för bibliotekshandledning åt din förskolegrupp, kan du ta kontakt med bibliotekspedagogerna eller huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning  tfn 06 325 3545  eller ditt eget filialbibliotek.

Leena Seppänen

leena.seppanen@vaasa.fi     

040  6279 733

Anna-Maija Koskimies

anna-maija.koskimies@vaasa.fi

040 6476995