För skolorna

Biblioteksbesök, biblioteksstigen

Meddelande 29.10.2020:

Nu kan grupper från småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen åter besöka biblioteket! Så hjärtligt välkomna till biblioteket!

På samma sätt som i början av hösten önskar vi att ni meddelar i förväg om ni är på väg. På så sätt kan vi se till att RFV:s rekommendationer följs och undviker att flera grupper kommer samtidigt.

Kom ihåg att biblioteken tar emot gruppbesök även utanför öppettiderna.

Som vanligt samlar vi även materialpaket till grupperna enligt önskemål. Hör gärna av er i god tid så hinner vi plocka ihop det önskade materialet.

Ta gärna kontakt!

Biblioteksbesök

Skolklasser är alltid välkomna till biblioteket. Om gruppen önskar handledning av bibliotekspersonalen under biblioteksbesöket lönar det sig att reservera det i god tid före besöket, minst 1-2 veckor på förhand. Grupper tas också gärna emot på morgonen innan biblioteket öppnar.

Det lönar sig att ta kontakt på förhand också då man kommer och lånar böcker, om man vill långa fackböcker om något speciellt ämne eller fantasyböcker som passar den egna gruppen. På detta sätt kan personalen samla ihop material före besöket, och vid behov beställa in det från bibliotekets övriga verksamhetsställen.

För skolklasser kan vi göra ett eget bibliotekskort och om ni önskar kan ni reservera en tid för regelbundna besök i biblioteket, en gång i veckan eller mera sällan. Biblioteket kan också användas som lärmiljö.

Bibliotekspedagoger håller bokprat, d.v.s. berättar för gruppen om böcker de valt ut. Bokprat uppmuntrar till läsning, lyfter fram innehållet i bibliotekets samlingar och presenterar nyheter. Bokprataren berättar om bokens personer, intrigen eller händelseförloppet. Bokprataren avslöjar aldrig hur boken slutar, det får läsaren själv ta reda på.

Bokprat kan hållas i biblioteket, skolan eller i någon annan lämplig lokal. Kom ihåg att boka tid för bokprat i god tid, minst två veckor före önskad tidpunkt!

Biblioteksstigen

Som grund för samarbetet mellan biblioteket och skolorna ligger biblioteksstigen, som är en del av Vasa stads kulturläroplan (OBS! på svenska en del av den egentliga läroplanen). Biblioteksstigens innehåll (länk) är i fokus för de tjänster som erbjuds för skolorna. Till biblioteksstigen hör följande delmoment:

Årskurs 1 : Bibliotekshandledning. Vad händer på bibban? Hur får man ett bibbakort? Hur fungerar låneautomaten? Vad finns i äckelpåsen? Vi går igenom baskunskaperna i att vara kund på biblioteket och högläser en saga. Paketet är anpassat till skolans geografiska läge så att t.ex. skolor som har långt till någon av stadsbibliotekets enheter besöks av bokbussen och eleverna får bekanta sig med den.

Årskurs 3 : Bokprat

Årskurs 5 : Undervisning i informationssökning. Undervisning i informationssökning ordnas antingen i skolan eller något av bibliotekets verksamhetsställen..

Årskurs 7: Besök i huvudbiblioteket. Amazing Library Race – Bekanta sig med huvudbiblioteket och övriga aktörer i huset (Medborgarinfo, Datero, Kulturcentret).

Årskurs 8 : Bokprat

Ta kontakt!

Då du vill komma med din klass till biblioteket, ta kontakt med huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning (tfn 06 325 3545) eller ditt eget filialbibliotek. Om du vill komma överens om biblioteksstigens tjänster eller önskar att en bokpratare besöker din skola, ta kontakt med någon av bibliotekspedagoger.

Finskspråkiga bibliotekspedagoger:

Leena Seppänen (handledning för förskolegrupper och årskurserna 1-2, informationssökning för årskurs 5)

leena.seppanen@vaasa.fi     

040  6279 733                         

Terhi Piikkilä (bokprat för årskurserna 3-9, grupphandledning i huvudbiblioteket)

terhi.piikkila@vaasa.fi

040  5673 588

Svenskspråkiga bibliotekspedagoger:

Anna-Maija Koskimies (daghemsgrupper, handledning för förskolegrupper och årskurs 1-2)

anna-maija.koskimies@vaasa.fi

040 647 6995

Tanja Fagerholm (handledning och bokprat för årskurs 3-9, gymnasiet)

tanja.fagerholm@vaasa.fi

040 352 3543

 

Skolbiblioteken

Skolbiblioteken i Vasa upprätthålls som ett samarbete mellan Vasa stadsbibliotek och skolorna. Samlingarna i skolbiblioteken är tillgängliga endast för skolorna. Skolornas webbibliotek används för informationssökning, man kan inte förnya sina lån eller reservera material i det.

Skolbiblioteken i Vasa: