Alkemistit : maallinen rakkaus

Kullantekoa, rakkautta ja rahahuolia Uudessakaupungissa

Nuoren maanmittarin Carl Fredrik Bergklintin ura on nousujohteisessa alussa Espoon pitäjässä Herran vuonna 1787. Hänet oli kasvatettu Suomen vuorimestarin eli kaivostoiminnan johtajan August Nordenskiöldin kotona. Nordenskiöld oli swedenborgilainen alkemisti, joka oli tutustunut kullanvalmistusoppiin Englannissa 1779–80. Ruotsiin palattuaan hän toimi Kustaa III:n alkemistina. Salatieteisiin Nordenskiöld oli tutustunut isänsä ja varsinkin setänsä, Magnus Otto Nordbergin kautta, jota August piti oppi-isänään ja jonka mystillisiä kirjoituksia hän tutki.

August Nordenskiöld teki omia alkemistisia tutkimuksia, joiden pohjalta hän oli vakuuttunut siitä, että kulta, jota ei voi kemiallisesti jakaa, voidaan määrättyjen prosessien avulla silti muuttaa viisasten kiveksi eli Urimiksi. Pieni hiukkanen tätä jalostettua metallia riittää, sitä voidaan lisätä rajattomasti, niin että sen avulla voidaan saada haltuun kaikki maailman rikkaudet ja siten viedä myös kullan ja rikkauksien suomalta vallalta pohja.

Vuorimestarin työnsä takia Nordenskiöld asui 1787 Uudessakaupungissa vaimonsa ja lastensa kanssa. Kuitenkin kullanvalmistus ja erityisesti siihen tarvittavien varojen hankkiminen eri sponsoreilta ympäri valtakuntaa vei melkein kaiken hänen aikansa. Virkatyö ja perhe jäivät hunningolle ja Uuteenkaupunkiin rakennettua alkemian laboratoriotakaan hän ei ehtinyt hoitaa.

Siihen toimeen hän sai avukseen maanmittari Bergklintin. Tämä nuori harras swedenborgilainen luotti empimättä Nordenskiöldiin ja heidän yhteiseen asiaansa, kuten hänen päiväkirjamerkintänsä kertovat. Bergklintin vastuulle jäi pitkiksi ajoiksi myös isäntänsä perheestä huolehtiminen, mikä olikin vähintään yhtä haasteellista kuin kullan valmistaminen.

Bergklint kokee Uudessakaupungissa myös suuren rakkauden. Hän joutuu kuitenkin kamppailemaan maallisen rakkauden paloa vastaan, sillä kullan valmistajan pitää elää nuhteettoman puhtaasti, jotta puhtaan kullan valmistus onnistuisi. Häntä kannustaa visio ja ihanne, toive kullan vallan katoamisen mukanaan tuomasta puhtauden ja kauneuden maailmasta.

Alkemistit – maallinen rakkaus on kaksiosaiseksi aiotun romaanisarjan ensimmäinen osa. Antti Tuurin eläytyvä kieli ja minimalistinen kerronta luovat jälleen lukijalle upean elämysmatkan vanhaan maailmaan.
Toivottavasti toinen osa ilmestyy pian, niin saadaan tietää, kestävätkö Carl Fredrikin ihanteet ja terveys oudon ja rankan elämän paineita.