Finland 100 i Vasa stadsbibliotek

Under Finlands jubileumsår 2017

visar biblioteket hur tidsbilden och kulturen förändrats under årtiondenas gång.

I januari finns material från 1910-talet – särskilt från slutet av årtiondet - utställt i de olika ämnesområdena.  I februari presenteras 1920-talet, i mars 1930-talet o.s.v. tills vi i slutet av året kommit fram till nutid, 2010-talet.

Artikelserien kompletteras med en ny artikel varje månad

Självständiga Finlands litteratur

Under jubileumsåret ordnas i biblioteket författarbesök, föreläsningar och evenemang.

Aktuella evenemang hittar du här:

Bibliotekets evenemang

 1. Dekkaripiiri alkaa!

  Datum måndag 19 november 18:00 - 20:00
  Plats Huvudbiblioteket

  Kirjapiirin syksyn lukulista ja kokoontumispäivät:

 2. Boktyckarnas höstlista!

  Datum måndag 3 december 14:15 - 16:00
  Plats Huvudbiblioteket

  Läsecirkeln träffas kl. 14.15 i Venny (huvudbibliotekets 2:a våning).

 3. Kaunopiiri

  Datum måndag 3 december 18:00 - 20:00
  Plats Huvudbiblioteket

Helmets läsutmaning 2017

Välkommen att ta del av bibliotekets webb- och materialutställningar samt bekanta dig med självständighetstidens tidsbilder, finländska litteratur och dess upphovsmän!

Finlandssvensk litteratur

Böckernas Finland - 101 finlandssvenska böcker

Finland100 - hundra år med finlandssvensk barnlitteratur

Finlandssvensk litteratur från 1910-talet

Finlandssvensk litteratur från 1920-talet 

Finlandssvensk litteratur från 1930-talet 

Finlandssvensk litteratur från 1940-talet

Den finlandssvenska läsutmaningen