Finland 100 i Vasa stadsbibliotek

Under Finlands jubileumsår 2017

visar biblioteket hur tidsbilden och kulturen förändrats under årtiondenas gång.

I januari finns material från 1910-talet – särskilt från slutet av årtiondet - utställt i de olika ämnesområdena.  I februari presenteras 1920-talet, i mars 1930-talet o.s.v. tills vi i slutet av året kommit fram till nutid, 2010-talet.

Artikelserien kompletteras med en ny artikel varje månad

Självständiga Finlands litteratur

Under jubileumsåret ordnas i biblioteket författarbesök, föreläsningar och evenemang.

Aktuella evenemang hittar du här:

Bibliotekets evenemang

 1. Ettornas bibbakväll

  Datum onsdag 19 september 17:00 - 19:00
  Plats Lillkyro bibliotek

  För alla barn på årskurs 1 och deras föräldrar

 2. Böcker för öronen -ljudbokcirkel

  Datum onsdag 19 september 17:00 - 18:00
  Plats Huvudbiblioteket

  Vasa stadsbibliotek och Datero rf håller en ljudbokcirkel på huvudbiblioteket, Café Proosa

 3. Musik & Talang: Bona Sandström

  Datum lördag 22 september 12:30 - 14:00
  Plats Huvudbiblioteket

  Bona Sandström föreläser om progrock och hur ett musikaliskt koncept byggs

 4. Kaunopiiri

  Datum måndag 1 oktober 18:00 - 20:00
  Plats Huvudbiblioteket

Helmets läsutmaning 2017

Välkommen att ta del av bibliotekets webb- och materialutställningar samt bekanta dig med självständighetstidens tidsbilder, finländska litteratur och dess upphovsmän!

Finlandssvensk litteratur

Böckernas Finland - 101 finlandssvenska böcker

Finland100 - hundra år med finlandssvensk barnlitteratur

Finlandssvensk litteratur från 1910-talet

Finlandssvensk litteratur från 1920-talet 

Finlandssvensk litteratur från 1930-talet 

Finlandssvensk litteratur från 1940-talet

Den finlandssvenska läsutmaningen