Finland 100 i Vasa stadsbibliotek

Under Finlands jubileumsår 2017

visar biblioteket hur tidsbilden och kulturen förändrats under årtiondenas gång.

I januari finns material från 1910-talet – särskilt från slutet av årtiondet - utställt i de olika ämnesområdena.  I februari presenteras 1920-talet, i mars 1930-talet o.s.v. tills vi i slutet av året kommit fram till nutid, 2010-talet.

Artikelserien kompletteras med en ny artikel varje månad

Självständiga Finlands litteratur

Under jubileumsåret ordnas i biblioteket författarbesök, föreläsningar och evenemang.

Aktuella evenemang hittar du här:

Bibliotekets evenemang

 1. Digihandledning

  Datum torsdag 22 augusti 11:00 - 15:00
  Plats Sundom bibliotek

 2. Ettornas bibbakväll

  Datum torsdag 22 augusti 17:00 - 19:00
  Plats Sunnanvik bibliotek

  För alla barn på årskurs 1 och deras föräldrar!

 3. Ettornas bibbakväll

  Datum måndag 26 augusti 17:00 - 19:00
  Plats Variska bibliotek

  För alla barn på årskurs 1 och deras föräldrar!

 4. Ettornas bibbakväll

  Datum tisdag 27 augusti 17:00 - 19:00
  Plats Huvudbiblioteket

  För alla barn på årskurs 1 och deras föräldrar!

 5. Ettornas bibbakväll

  Datum onsdag 28 augusti 17:00 - 19:00
  Plats Lillkyro bibliotek

  För alla barn på årskurs 1 och deras föräldrar!

 6. Böcker för öronen -ljudbokcirkel

  Datum onsdag 28 augusti 17:30 - 19:00
  Plats Huvudbiblioteket

  Vasa stadsbibliotek och Datero rf håller en ljudbokcirkel på huvudbiblioteket, Café Proosa

Helmets läsutmaning 2017

Välkommen att ta del av bibliotekets webb- och materialutställningar samt bekanta dig med självständighetstidens tidsbilder, finländska litteratur och dess upphovsmän!

Finlandssvensk litteratur

Böckernas Finland - 101 finlandssvenska böcker

Finland100 - hundra år med finlandssvensk barnlitteratur

Finlandssvensk litteratur från 1910-talet

Finlandssvensk litteratur från 1920-talet 

Finlandssvensk litteratur från 1930-talet 

Finlandssvensk litteratur från 1940-talet

Den finlandssvenska läsutmaningen