Finna slutar fungera på vissa gamla arbetsstationer och i vissa webbläsarversioner 13.10.2020

Ändringen beror på övergången till ett nytt säkerhetsprotokoll. I Finland finns få apparater eller användargränssnitt som ändringen gäller. Övergången till det nya och säkrare säkerhetsprotokollet TLS 1.2 har inletts i fråga om offentliga webbtjänster i början av 2019.

Finna övergår till det nya säkerhetsprotokollet 13.10.2020. 

Efter övergången till TLS 1.2 kommer Finna inte längre att fungera i följande vanliga användargränssnitt/webbläsare:

  • Android 2.3.7 
  • Android 4.0.4
  • Android 4.1.1
  • Android 4.2.2
  • Android 4.3     
  • IE 7 / Vista       
  • IE 10 / Win Phone 8.0                                           
  • IE 8-10 / Win 7
  • Safari 6.0.4 / OS X 10.8.4
  • Safari 5.1.9 / OS X 10.6.8

Ytterligare information om uppdateringen till säkerhetsprotokollets nya version finns i ett meddelande från Traficom.

 

 

Tags:

Friday, October 2, 2020