Fjärrlån

Sådant material som inte finns i biblioteken i Vasa kan du beställa som fjärrlån.  Fjärrlåneservicen är avgiftsbelagd, avgiften bestäms enligt det långivande bibliotekets taxor.

FJÄRRLÅNEBESTÄLLNING

Fjärrlåneinstruktioner och avgifter

Vem får fjärrlåna?
Vasa stadsbiblioteks kunder, som har bibliotekskort och rätt att låna.

Vad kan du fjärrlåna?

Du får fjärrlåna material, som inte finns i något bibliotek i Vasa (Vasa stadsbibliotek eller Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia). Om materialet finns i något av biblioteken men är utlånat kan du inte fjärrlåna det (Allmänna direktiv för fjärrlån).

Hur gör du en fjärrlåneansökan?

Det finns fjärrlåneblanketter på alla bibliotek. Du kan även fylla i vår webblankett.

Vad kostar det att fjärrlåna?

Vi debiterar 2 euro per fjärrlån. Dessutom tillkommer långivarbibliotekets avgifter, t.ex. högskole- special- och universitetsbibliotek, några stadsbibliotek samt arkiv debiterar ca 9 - 15 euro per lån. Det kostar att beställa kopior och avgifterna varierar vid de olika biblioteken. Kunden förbinder sig att betala alla fjärrlåneavgifter.

Det långivande biblioteket bestämmer lånetiden. Det långivande biblioteket bestämmer också om fjärrlånet enbart är ett läsesalslån.

Att förnya fjärrlån

Ditt fjärrlån syns bland dina lån i vårt webbibliotek. Bocka i fjärrlånet och klicka på ”Låna om”. Personalen ser då att du önskat att förnya ditt fjärrlån och tar kontakt med det långivande biblioteket. Först därefter matas den nya förfallodagen in i vårt bibliotekssystem och du ser den också när du loggar in på Mina sidor i webbiblioteket. Om det inte är möjligt att förnya fjärrlånet tar vi kontakt med dig.

Det går även bra att förnya fjärrlånet per e-post kaukopalvelu@vaasa.fi eller per telefon, ring 06-325 3560.

Frågor?

kaukopalvelu@vaasa.fi 

Fjärrlåneservice för bibliotek

Fjärrlånebeställningen kan antingen göras genom att reservera verket i vårt webbibliotek eller sändas per e-post till adressen kaukopalvelu@vaasa.fi.

F