Fjärrlån och regionlån

Fjärrlån

Vi förmedlar fjärrlån från inhemska och utländska bibliotek.  Fjärrlåneservicen är avgiftsbelagd, avgiften bestäms enligt det långivande bibliotekets taxor.

Vasa stadsbiblioteks kunder, som har bibliotekskort och rätt att låna kan fjärrlåna.

Du får fjärrlåna material, som inte finns i något bibliotek i Vasa (Vasa stadsbibliotek eller Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia). Om materialet finns i något av biblioteken men är utlånat kan du inte fjärrlåna det (Allmänna direktiv för fjärrlån).

Du kan fylla i vår webblankett. Det finns även fjärrlåneblanketter på alla bibliotek. 

Vi debiterar 2 euro per fjärrlån.

Dessutom tillkommer långivarbibliotekets avgifter, t.ex. högskole- special- och universitetsbibliotek, några stadsbibliotek samt arkiv debiterar ca 9 - 15 euro per lån. Det kostar att beställa kopior och avgifterna varierar vid de olika biblioteken. Kunden förbinder sig att betala alla fjärrlåneavgifter.

Det långivande biblioteket bestämmer lånetiden. Det långivande biblioteket bestämmer också om fjärrlånet enbart är ett läsesalslån.

Att förnya fjärrlån

Ditt fjärrlån syns bland dina lån i vårt webbibliotek. Bocka i fjärrlånet och klicka på ”Låna om”. Personalen ser då att du önskat att förnya ditt fjärrlån och tar kontakt med det långivande biblioteket. Först därefter matas den nya förfallodagen in i vårt bibliotekssystem och du ser den också när du loggar in på Egna sidor i webbiblioteket. Om det inte är möjligt att förnya fjärrlånet tar vi kontakt med dig.

Det går även bra att förnya fjärrlånet per e-post kaukopalvelu@vaasa.fi eller per telefon, ring 06-325 3540.

Regionlån

Regionlån beställs från Fredrikabiblioteken: Jakobstad, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Larsmo, Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersöre, Vörå.

Vi debiterar 2 euro per regionlån.

Frågor?

kaukopalvelu@vaasa.fi 

Fjärrlåneservice för bibliotek

Vasa stadsbibliotek skickar fjärrlån till andra bibliotek avgiftsfritt.  Fjärrlånebeställningen kan antingen göras genom att reservera verket i vårt webbibliotek eller sändas per e-post till adressen kaukopalvelu@vaasa.fi.

Beställning av fjärrlån och regionlån

Fjärrlånet beställs