Franska barn kastar inte mat

Om kulturkrockar inom barnuppfostran.

Pamela Druckerman är en amerikansk journalist och författare, som är bosatt med man och tre barn i Paris. Hennes man är engelsman och alla de tre barnen är födda i Frankrike. Då Druckerman väntar sitt första barn inser hon att hon definitivt kommit till ett land med en annorlunda kultur än den amerikanska, med en annan syn på allt ifrån förlossningsmetoder till barnuppfostran. Till en början känner hon sig avskräckt av omgivningens, som hon först tycker kalla och nonchalanta attityd, men med tiden börjar hon att fascineras av den franska synen på familjeliv och barnuppfostran. Varför sitter franska tvååringar snällt vid restaurangbordet medan föräldrarna äter trerättersmiddagar? Varför verkar barnen vara så lugna och harmoniska – och framför allt, varför beklagar sig aldrig de franska mödrarna över hur kaotiska deras liv blivit sedan de fått barn?

Druckerman studerar familjerna i sin omgivning och försöker komma underfund med vad det är som gör att de franska föräldrarna tycks lyckas så bra i sin uppfostran. Druckerman tar också upp exempel på amerikanskt familjeliv, där barnen enligt henne på ett annat sätt tillåts att regera över familjens liv och själva bestämma över både måltider och sömn. Hennes jämförelser utfaller oftast till de franska metodernas fördel. Trots att Druckerman generaliserar kanske, men hänvisar också till en rad franska teoretiker inom småbarnspedagogik, vilket gör att man tar hennes egna teorier och jämförelser på större allvar.