Gårdsområdet vid Variska bibliotek under tiden för ombyggnaden av skolan

Ombyggnaden av Variska skola inleds med gårdsarbeten onsdagen den 3.2. Området vid byggnadens södra sida blir arbetsplatsområde och inhägnas. Bibliotekets kunder kan köra in på bibliotekets gård från Gamla Vasa gatans sida som normalt och parkera på kundparkeringen.

Variska skolas elevers mopedparkering har flyttats framför biblioteket och cykelställningarna till södra sidan om biblioteket. Det är inte möjligt att köra till gården från Aspnäsvägens sida.

Vi beklagar olägenheter som uppstår på grund av detta.

Tags:

Wednesday, February 3, 2021