Gallup

Pauliina Vanhatalon Gallup kuvaa erään perheen arkea ja hajoamista. Perheen äiti, Kaisa, on kiireinen poliitikko, joka nousee paikallistason vaikuttajasta kansanedustajaksi. Uranousu ei tapahdu ilman uhrauksia ja tässä kuviossa puoliso ja lapset jäävät toiselle sijalle.

Tarina etenee perheen isän, Arin, kertomana. Ari itse on pätkätöistä toisiin siirtynyt kulttuurialan maisteri, joka pakon saneleman koti-isyyden jälkeen on päätynyt tekemään gallup-kyselyjä ovelta ovelle. Työ on raskasta kiertämistä ja Ari on ahdistunut ja turhautunut.

Samalla kun avioliitto natisee, Ari alkaa vihata työtään yhä enemmän. Perheen kaksi lasta ovat kertomuksessa mukana, mutta tarina keskittyy Arin ja Kaisan suhteeseen, uranluomisen tuomiin paineisiin sekä median vaikutusvaltaan.

Teos on kirjoitettu hyvin ja aihe on ajankohtainen. Teoksen kantavina teemoina on julkisuuskuva ja sen hallinta. Julkisuutta voi yrittää käyttää hyväksi avaamalla ovensa toimittajille ja esittelemällä kotinsa ja perheensä. Mutta mediajulkisuus kääntyy helposti myös itseään vastaan ja pienet virheet alkavat päätyä lööppeihin.