Gamla Vasa sjukhus patientbibliotek

Rullstensvägen 1
65380 Vasa

Ansvarig biblioteksfunktionär André Storfors
andre.storfors@vaasa.fi
tfn 06-325 3543

Presentation

Gamla Vasa sjukhus bibliotek betjänar sjukhusets patienter och personal. Materialet i biblioteket kan också reserveras till andra bibliotek.

Vasa stadsbibliotek har också ett anstaltsbibliotek vid Vasa stadssjukhus samt Boken kommer service åt privatpersoner  och vårdinrättningar. Biblioteket levererar också bokdepositioner till Vasa fängelse.

Det första sjukhusbiblioteket grundades i Vasa år 1945. Detta blev fortsättning på den blygsamma biblioteksverksamheten som inleddes vid krigssjukhuset.