Gilla läget

Då Barbara Ehrenreich fick bröstcancer föreslog hennes läkare att hon skulle se sjukdomen som en gåva. Då hon i bestörthet och ilska sökte medsystrar på bröstcancersajter möttes hon av oförståelse.

Då Barbara Ehrenreich fick bröstcancer föreslog hennes läkare att hon skulle se sjukdomen som en gåva. Då hon i bestörthet och ilska sökte medsystrar på bröstcancersajter möttes hon av oförståelse.

Hennes ”negativa attityd” skulle inte göra henne frisk, men däremot skulle en positiv attityd och ett hurtigt sätt hjälpa henne att tillfriskna. Hon började undersöka den våg av tvångsglädjekultur som dragit fram över USA och fann den ganska skrämmande.

En människas fysiska, psykiska och ekonomiska välmående har tydligen ingenting att göra med yttre faktorer såsom samhälle, utan allting kommer från individens förmåga att se ljust på saker och ting.

Med självhjälpsböcker ska vi döva våra smärtor och skaffa oss rikedomar, främst genom att ”visualisera” dem och intala oss själva att glaset är halvfullt istället för halvtomt.

Ehrenreichs undersökning är noggrann, hon spårar denna nya väckelserörelses historiska rötter och följer dess utveckling fram tills idag, då den genomsyrat alla samhällsklasser och till och med kommit in i arbetslivet.