Guernseys litteratur- och potatisskalspajs-sällskap

En brevväxling år 1946 belyser i denna varma, romantiska roman händelserna på ön Guernsey i Engelska kanalen under andra världskriget.

En brevväxling år 1946 belyser i denna varma, romantiska roman händelserna på ön Guernsey i Engelska kanalen under andra världskriget.

I början av romanen får författaren Juliet Ashton, som bor mitt i det bombade London, ett brev av en okänd man från Guernsey. Denna man, Dawsey Adams, har fått tag på Juliets gamla bok och beslöt sig för att sända ett brev åt henne på basen av kontaktuppgifterna på bokens pärm.

Juliet svarar på Dawseys brev och börjar snart även brevväxla med andra, mer eller mindre originella, öbor. Öborna har under kriget och ockupationen grundat en läsecirkel, ”Guernseys litteratur- och potatisskalspajssällskap”. Genom brevväxlingen bekantar sig Juliet med öborna och får höra om deras liv och öden under kriget. Till slut besluter sig Juliet för att resa till ön för att bekanta sig med människorna och naturen där.

Tyskarna ockuperade Guernsey under andra världskriget och öborna led av ockupationen på många olika sätt. Bokens bärande teman är vänskap, kärlek, hopp samt att hjälpa andra under svåra tider.

I boken finns fina karaktärsbeskrivningar och även svåra människoöden orsakade av kriget. I boken behandlas de böcker, som läsecirkeln läser och deltagarnas känslor inför dem. Med andra ord kan man säga att romanen är en sorts eloge till läsning och litteratur.

 

Tags:

Review by: Rolle Monday, October 8, 2012