Guidning för grupper

Grupper kan boka tid för guidning i biblioteket. Under rundturen bekantar vi oss med bibliotekets utrymmen, samlingar och tjänster.

Gruppbesöket kan antingen vara en allmän rundvandring eller så kan vi koncentrera oss på något specifikt ämne.

Boka gruppbesöket i god tid, gärna två veckor på förhand.

Guidning för grupper