Guidning för grupper

Grupper kan boka tid för guidning i biblioteket. Under rundturen bekantar vi oss med bibliotekets utrymmen, samlingar och tjänster.

Gruppbesöket kan antingen vara en allmän rundvandring eller så kan vi koncentrera oss på något specifikt ämne.

31.8-31.12.2020 biblioteket tar emot gruppbesök. Besöket skall bokas på förhand för att vi skall kunna säkerställa att besöket är tryggt för gruppens medlemmar, personalen och de övriga kunderna.

Guidning för grupper