Guidning för skolor och daghem

Skolor

Skolklasser är alltid välkomna till biblioteket. Om gruppen önskar handledning av bibliotekspersonalen under biblioteksbesöket lönar det sig att reservera det i god tid före besöket, minst 1-2 veckor på förhand. Grupper tas också gärna emot på morgonen innan biblioteket öppnar.

Det lönar sig att ta kontakt på förhand också då man kommer och lånar böcker, om man vill långa fackböcker om något speciellt ämne eller fantasyböcker som passar den egna gruppen. På detta sätt kan personalen samla ihop material före besöket, och vid behov beställa in det från bibliotekets övriga verksamhetsställen.

För skolklasser kan vi göra ett eget bibliotekskort och om ni önskar kan ni reservera en tid för regelbundna besök i biblioteket, en gång i veckan eller mera sällan. Biblioteket kan också användas som lärmiljö.

Bibliotekets pedagogiska informatiker håller bokprat, d.v.s. berättar för gruppen om böcker de valt ut. Bokprat uppmuntrar till läsning, lyfter fram innehållet i bibliotekets samlingar och presenterar nyheter. Bokprataren berättar om bokens personer, intrigen eller händelseförloppet. Bokprataren avslöjar aldrig hur boken slutar, det får läsaren själv ta reda på.

Bokprat kan hållas i biblioteket, skolan eller i någon annan lämplig lokal. Kom ihåg att boka tid för bokprat i god tid, minst två veckor före önskad tidpunkt!

Ta kontakt!

Då du vill komma med din klass till biblioteket, ta kontakt med huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning (tfn 06 325 3545) eller ditt eget filialbibliotek. Om du vill komma överens om biblioteksstigens tjänster eller önskar att en bokpratare besöker din skola, ta kontakt med någon av bibliotekets pedagogiska informatiker.

Finskspråkiga pedagogiska informatiker:

Leena Seppänen (handledning för förskolegrupper och årskurserna 1-2, informationssökning för årskurs 5)

leena.seppanen@vaasa.fi     

040  6279 733                         

Terhi Piikkilä (bokprat för årskurserna 3-9, grupphandledning i huvudbiblioteket)

terhi.piikkila@vaasa.fi

040  5673 588

Svenskspråkiga pedagogiska informatiker:

Anna-Maija Koskimies (daghemsgrupper, handledning för förskolegrupper och årskurs 1-2)

anna-maija.koskimies@vaasa.fi

040 352 3543

Lena Sågfors (handledning och bokprat för årskurs 3-9, gymnasiet)

lena.sagfors@vaasa.fi

0400 46 3589

Daghem

Grupper från daghemmen och familjedagvården är alltid välkomna till biblioteket. Det lönar sig att boka en tid för besöket på förhand om du vill ha handledning under besöket eller besöka biblioteket utanför normal öppettid. I mån av möjlighet kan biblioteksbesöket också omfatta en sagostund. Daghem och familjedagvårdare kan reservera en tid för regelbundna besök i huvudbiblioteket eller något filialbibliotek, en gång i veckan eller mera sällan. I biblioteket ordnas många olika evenemang och ledda tillställningar. Till dessa är också daghems- och familjedagvårdsgrupper välkomna. Vi meddelar om evenemangen på bibliotekets webbsidor. I mån av möjlighet informerar vi om dessa också direkt till daghemmen och familjedagvårdarna.

Om du vill komma till biblioteket med din barngrupp, ta kontakt med huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning  tfn 06 325 3545  eller ditt eget filialbibliotek.

Förskolebarn

Biblioteket erbjuder bibliotekshandledning för alla förskolebarn. Via berättelser blir barnet bekant med biblioteket och dess tjänster. Stora bilder stöder berättelserna, som är skrivna och illustrerade av fackmän. Handledningen för förskolebarn kan ordnas vid stadsbibliotekets alla verksamhetsställen, eller så kan bibliotekets personal besöka er förskola.

För förskolornas bibliotekshandledning ansvarar huvudsakligen bibliotekspedagogerna Leena Seppänen (finskspråkiga grupper) och Anna-Maija Koskimies-Hellman (svenskspråkiga grupper). Då du vill boka tid för bibliotekshandledning åt din förskolegrupp, kan du ta kontakt med bibliotekspedagogerna eller huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning  tfn 06 325 3545  eller ditt eget filialbibliotek.

Leena Seppänen

leena.seppanen@vaasa.fi     

040  6279 733

Anna-Maija Koskimies

anna-maija.koskimies@vaasa.fi

040 352 3543